Domowy Kościół w Sztokholmie

Duchowość

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dązy do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służa następujące elementy formacyjne - zobowiązania:

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

© dkstockholm.com 2013