Domowy Kościół w Sztokholmie

Krąg

Krąg tworzy 4 - 7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raw w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

© dkstockholm.com 2013