Domowy Kościół w Sztokholmie

Nasza wspólnota powstała stosunkowo niedawno, bo w roku 2008. Obecnie w Sztokholmie działają dwa kręgi.

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu."

Historia DK
Założyciel DK
Duchowość
Krąg

© dkstockholm.com 2013